mendelu.jpg, 9,8kB

Bylo nebylo

Školení „Budujeme školky v JMK“ - legislativa

Ve dnech 25.-26.10.2010 proběhlo školení v rámci projektu "Budujeme firemní školky v JMK", kterého se zúčastnily Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D. a Ing. Lucie Janečková.

Školení bylo rozděleno do několika bloků:

I. Rovné příležitosti
Podpora z EU není směřována na zařízení pro děti a děti, ale na podporu rovných příležitostí, slaďování rodinného a profesního života, je směřována k rodinám, rodičům, aby rodiče předškolních dětí měli lepší postavení na trhu práce tj. usnadnění návratu na trh práce.
Pozn.: V ČR je nejmenší míra chudoby, ale nejrizikovější skupinou jsou rodiče předškolních dětí..tj. Mohou nejsnáze spadnout do chudoby, zejména samoživitelé, samoživitelky.

II. Formy slaďování profesního a rodinného života

V případě budování firemního zařízení pro předškolní děti je důležité zvážit, jakou formu zařízení chce firma budovat. Vyjasnění pojmu "zařízení péče o předškolní děti".

III. Pojmy

Firemní jesle – v ČR nejsou, velmi legislativně náročné, je to zdravotnické zařízení (dle zákona o péči o zdraví lidu). Pro děti do 3 let.

Firemní mateřské školy – dle školského zákona plus vyhlášky.Ve vyhl. jsou požadavky na prostor vnitřní, venkovní, úklid, malování, výměna prádla. Pokud je požadavek  zapsat  školku do rejstříku škol, musí splnit vše na 100 % (např. intenzita denního osvětlení atd).

Firemní mikroškolka - termín pouze v návrhu MPSV, 4 děti do 7 let, uspořádání podobné jako u školek. Není ekonomicky zajímavé pro firmy.

IV. Finanční plán

 

Ze školení dále vyplynulo 40 hodin konzultací k prolematice budování firemní školky zdarma. Byla navázána aktivní spolupráce s Mgr. Terezií Pemovou, Hyperaktivita, o.s. - nositelem projektu (funguje 7 let, primárně pro pomoc rodinám s hyperaktivními dětmi).

Zpět na předchozí stránku

Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně je spolufinancovaná
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
CZ.1.04/3.4.04/76.00328 Rodina a práce: PROČ NE?

Copyright racek & ivo & lucka 2011 ©