mendelu.jpg, 9,8kB

Bylo nebylo

Jednání odborů

Z jednání VOS AF vyplynula podpora vzniku univerzitní mateřské školy. Prof. Ing. Jan Mareček, CSc. Byl pověřen jednáním na kolegiu rektora.

Podklady pro prezentaci aktivity zaměstnanců AF MENDELU k věci zřízení univerzitní mateřské školy

Informace o probíhajících aktivitách zaměstnanců AF MENDELU ve věci zřízení univerzitní mateřské školy, stav k 31. 10. 2010:

  • září – říjen 2010 bylo schváleno uspořádání celouniverzitní ankety mezi zaměstnanci a studenty ( kolegium rektora),
  • anketa byla dle doporučení z Kolegia rektora konzultována  s Ing. Janou Turčínkovou, Ph.D. a schválena Doc. Danou Linhartovou,
  • anketa je umístěna na specifické URL adrese formou on-line formuláře (http://rela.mendelu.cz/vyzkum/?vyzkum=4265) od 19. 10. 2010, je zveřejněna do 30. 11. 2010, jsou rozesílány e-maily na sekretariáty ústavů univerzity s prosbou o její rozšíření mezi zaměstnance, na AF prostřednictvím úsekových důvěrníků VOS AF byla podána informace o probíhající anketě a aktivitě na zřízení zařízení pro předškolní děti, ZO VOS rektorátu rovněž rozšířila tuto informaci mezi členy,
  • data z ankety jsou uchovávána na pracovišti Ústavu marketingu a obchodu PEF MENDELU Ing. Turčínkovou a na pracovišti ÚPŠRR AF u Ing. Janečkové (v písemné podobě), předběžné výsledky lze shrnout takto: v dotazníkovém průzkumu se dosud vyjádřilo 600 respondentů, z toho asi 1/3 studentů, ke vzniku mateřské školy na MENDELU se většina vyjádřila tvrzením "zcela souhlasím" nebo "spíše souhlasím",
  • ve dnech 25. - 26. 10. 2010 proběhlo školení „Budujeme firemní školky v Jihomoravském kraji“, pořádané Hyperaktivita, o.s., školení se zúčastnila Ing. Janečková, Ing. Růžičková, témata: principy sociálně odpovědného chování firem, rovné příležitosti, sladění rodinného a profesního života zaměstnanců, aktuální legislativa, právní a provozní podmínky pro vybudování škol, ekonomické a daňové podmínky, financování vybudování a provozu firemních zařízení pro péči o předškolní děti,
  • v průběhu listopadu 2010 proběhne workshop pro zaměstnance univerzity, na kterém budou podány informace o výsledcích dotazníkového šetření, o dosavadních aktivitách směřujících k vybudování MŠ na MENDELU a o chystaném projektu, očekáváme zde podněty a připomínky od zaměstnanců.

 

Tento materiál byl vypracován pro pana Prof. Ing. J. Marečka, DrSc. jako podklady na jednání KR dne 2.11.2010.

Vypracovali:   Ing. L. Janečková, Ing. G. Růžičková, Ph.D., Ing. Š. Dořáková, Ph.D., Doc. Ing. P. Ryant, Ph.D.

Zpět na předchozí stránku

Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně je spolufinancovaná
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
CZ.1.04/3.4.04/76.00328 Rodina a práce: PROČ NE?

Copyright racek & ivo & lucka 2011 ©