mendelu.jpg, 9,8kB

O projektu

Rodina a práce: PROČ NE?

Mendelova univerzita v Brně se stala od 1. 5. 2012 řešitelem projektu OP Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Rodina a práce: PROČ NE?, reg.č. CZ.1.04/3.4.04/76.00328.

Tento projekt je financován v oblasti podpory 4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života a je zaměřen především na přístup zaměstnavatele - Mendelovy univerzity v Brně ke slaďování pracovního a rodinného života.

Primární cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. Hlavním cílem projektu je předcházet diskriminaci na základě pohlaví a uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU. Tento cíl bude naplňován v rámci klíčových aktivit.

Mezi klíčové aktivity patří:

  1. Zvyšování povědomí a významu slaďování pracovního a rodinného života.
  2. Partnerství podporující rovné příležitosti.
  3. Aplikace opatření směřující ke slaďování pracovního a rodinného života na MENDELU.
  4. Uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU.
  5. Audit rovných příležitostí.

Informace o jednotlivých aktivítách naleznete v Připravujeme a Bylo-nebylo.

Naplnění jednotlivých aktivit přispěje k plnění dalších - dílčích cílů, kterými jsou:

  1. Realizované další vzdělávání pro zaměstnance vracející se po rodičovské dovolené
  2. Série přednášek zabývající se problematikou rovných příležitostí s garancí gender specialistky z FSS MU
  3. Zajištění provozu služeb péče o děti pro zaměstnance
  4. Vytvořené partnerství (Partnery univerzity v projektu jsou VOS ZO AF a Arch Design)

Přínosem projektu je především podpora individuálních schopností a zájmů mužů a žen. Snížení důrazu na pohlaví totiž znamená zvýšení důrazu na skutečné kvality, kompetence a schopnost vykonávat danou pracovní pozici co nejlépe.

Řešením projektu se univerzita přihlásí k prosazování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a zároveň se zařadí mezi firmy, které dlouhodobě kladou důraz na slaďování rodinného a profesního života.

Plánované otevření Univerzitní mateřské školy Hrášek: 1.2.2013

UMŠ Hrášek byla otevřena 1.2.2013. Po půl roce zkušebního provozu otevíráme od 1.9.2013 dvě plnohodnotné třídy.


Více fotografií...
Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně je spolufinancovaná
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
CZ.1.04/3.4.04/76.00328 Rodina a práce: PROČ NE?

Copyright racek & ivo & lucka 2011 ©